Haal meer uit meetings
Voorbereiding is een van de belangrijkste punten om een duidelijk doel aan je meeting te geven. Met UMBIKO kun je eenvoudig je agenda voorbereiden, content van vorige meetings hergebruiken en structuur geven aan de meeting
Zonder Umbiko
Mét Umbiko
Waar gaan we over praten?
Duidelijke agenda, ruim vooraf beschikbaar
Wie zijn uitgenodigd, zijn we compleet?
Mail met agenda en deelnemerslijst
Oh nee, weer zo’n lange meeting?
Efficiënt vergaderen door tijdframe
Wat is de vorige keer besloten?
Eenvoudig inzage in notulen en stukken
Voorbereiden
Met UMBIKO kun je direct beslissingen vastleggen en actiepunten toewijzen en eenvoudig notuleren en verder uitwerken
Zonder Umbiko
Mét Umbiko
Wat is ook alweer besproken in het verleden?
Snel opzoeken oude agenda en besluitenlijst
Is iedereen aan het woord geweest?
Snel opzoeken oude agenda en besluitenlijst
Wie zei wat op welk moment?
Creëer eenvoudig een besluitenlijst op basis van wat besproken is
Wie gaat wat oppakken?
Verslag koppelt acties aan personen
Meetings
Actielijsten, besluiten en het verslag kan direct gedeeld worden met de deelnemers van een meeting. Onderwerpen en uitspraken uit meetings zijn makkelijk terug te vinden
Zonder Umbiko
Mét Umbiko
Welke besluiten zijn er genomen?
Overzichtelijke actie- en besluitenlijst
Moet elke deelnemer de notities uitwerken?
Automatisch delen van notulen via Umbiko
Voor iedereen de notulen uitprinten?
Direct inzage via de app voor alle deelnemers
In welke vorm moeten de notulen?
Keuze voor een vast sjabloon, in beheer bij de verslaglegger
Rapportage
Papierloos en efficiënt vergaderen, directe inzage in besluiten en actiepunten en tijdsbesparing
  • Centrale vastlegging notulen en stukken
  • Overzichtelijk, vindbaar en veilig
  • Papierloos (milieuvriendelijke footprint!)
  • Altijd toegankelijk voor deelnemers
  • Transparantie voor alle deelnemers
  • Inzicht voor management en bestuur
  • Tijdsbesparing
Aan de slag
UMBIKO App is binnenkort beschikbaar voor

Wij willen umbiko app continu verbeteren en horen daarom graag uw ervaringen